03-07-07

Voorstel verworpen!

Voorstel Danone/DHR unaniem verworpen door leveraars ! (aangepastte versie)

Gisteravond maandag 2 juli namen 180 leveraars kennis van 'de manier van werken' bij Danone /DHR.

geeltenaard2

geeltenaard3.bmp

Op de beperkte bijeenkomst  (drie boeren/drie van Danone/DHR) vrijdag 30 juni werd namelijk tussen partijen overeengekomen dat twee van de 5 DHR-voorstellen met name; 'optie 4 of  optie 5' tot genoegdoening beider partijen kon leiden. Er werd in consensus uit elkaar gegaan.
De delegatie verwachtte hierover 's avonds een antwoord per e-mail.

Het was weliswaar nog een kleine fractie van de oorspronkelijke supergetrouwheidspremie die door onze delegatie werd voorgesteld , doch de delegatie was bereid dit maandag voor te leggen aan al de leveraars, met het oog op het bijeen houden van de leveraarsgroep.

Barebacking.
Zonder enig overleg werd binnen de 3 uur door de directie ter kennis gegeven aan 'de 12' dat DHR terugkomt op de keuze tussen optie 4 of  optie 5 en kiest voor de -voor haar veel goedkopere- optie 3!
Hiermee wordt duidelijk woordbreuk gepleegd en de pas opgerichte leveraarsdelegatie letterlijk in het zak gezet! 
Het werd voor de duidelijkheid nog even afgetoetst of dit mogelijks een vergissing zou kunnen zijn.
Neen, het is geen vergissing. Er werd duidelijk gekozen voor een andere optie dan op het overleg weerhouden..
Gelukkig vond ook de voltallige vergadering gisteravond, dat zulke  manier van onderhandelen zeker niet gangbaar is in een omgangscultuur die leveraars eigen zijn, en -bijgevolg- onaanvaardbaar is..

Een woord is nog steeds een woord.
Voltallig en unaniem werd besloten om zich hiertegen te verzetten.
Ook werd het voorstel  contracten te willen/tekenen, volledig verworpen.
Vrije zelfstandige leveraars, laten zich niet binden.

Tevens werd besloten de leveraarsdelegatie expliciet te mandateren om de leveraars verder, maar 'vastberadener' te verdedigen in het overleg.

AKTIE!
De 'delegatie van de 12' werd gemandateerd om nog 1 poging te doen om tot een vergelijk te komen. 
Er werd beslist dat dit mandaat uitging van het eerste en originele delegatievoorstel tot supergetrouwheidspremie van de delegatie.
Zowel optie 3 als 4 en 5 zijn ontoereikend.

Indien niet, moet de delegatie -in opdracht- overgaan tot organiseren van actie ter plaatse.
Bij de stemming voor, bleek  iedereen tot aktie bereid.

Bij de stemming 'tegen', was niemand bereid om tegen 'het voornemen tot aktie' te zijn.
Bijgevolg  wordt een vooraf georganiseerde bedrijfsbezetting georganiseerd met een voldoende media-aandacht.

Ook wordt de vergadering gevraagd om hun ongenoegen over deze woordbreuk te ventileren naar de vertegenwoordigers (projectie telnummer Ulf; 0498/22879) en fieldworkers.

Besloten wordt tevens de delegatie te mandateren om uit te kijken naar alternatieven. In dit kader meld men dat men een afspraak plant met Milch-Union-Hocheifel, MUH te Pronsveld in Duitsland.

 

Voortzetting leveraarsgroep Danone/DHR.

Er wordt spontaan en direct ingegaan om een financiele buffer aan te leggen om de delegatie de mogelijkheid te bieden te kunnen werken..
Hiermee wordt de gemandateerde delegatie, ook materieel ondersteund.

 

 

Verklarende noot,
Na een boze telefoon van "iemand van de directie" uit Afrika die viavia twee van de 12 via bij de moderator komt om 19.20 h. werd bovenstaande tekst aangepast.

Schiet niet op  de pianist.
De moderator is geen lid van de delegatie van 12.
Hij melkt zelfs geen koeien!
Deze blog heeft enkel de functie om in zekere mate, info naar buiten te brengen die zou kunnen bijdragen tot een ethisch verantwoorde melkprijs.
De blog wordt beschouwd als een 'gereedschap' om nuttig te zijn voor de levereraars en de delegatie.

13:46 Gepost door Danoon in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.