21-02-08

Melkveebedrijven verdiepen zich in rendabiliteit

In het Meetjesland en het Brugse Ommeland zijn twintig melkveebedrijven al twee jaar bezig met het opmeten en vergelijken van parameters die de duurzaamheid van de bedrijfsvoering bepalen. De voorbije weken becijferden ze hun rendabiliteit en productiviteit. Een leerrijke vaststelling voor de deelnemende bedrijven is dat geleend geld hen gemiddeld meer kost dan het opbrengt. "In dat geval moet een boer tevreden zijn met een lagere vergoeding voor zijn eigen arbeid en vermogen", zegt projectleider Diane Schoonhoven.

De gemiddelde arbeidsproductiviteit op de melkveebedrijven die participeren aan het project 'Sterk met Melk' bedraagt 67.733 euro per voltijdse arbeidskracht. Dat cijfer ligt ruim 6.000 euro hoger indien op diezelfde bedrijven enkel de melkveetak in rekening gebracht wordt. Daarbij valt op dat grote en gespecialiseerde melkveebedrijven de hoogste arbeidsproductiviteit realiseren. De gemiddelde kapitaalsproductiviteit bedraagt 0,25 euro per ingezette euro bedrijfskapitaal. Dit bedrag is dan weer hoger op akkerbouwbedrijven, "die weinig gebouwen nodig hebben en geen kapitaal moeten investeren in een veestapel". De gemiddelde landproductiviteit van alle deelnemers komt uit op 2.680 euro.

Duurzaamheid veronderstelt dat een bedrijf vodoende saldo creëert om álle ingezette arbeid, kapitaal en grond te vergoeden. "Ook alle eigen arbeid, eigen kapitaal en eigen grond moet op een eerlijke manier worden vergoed. Het aangerekende loon van de boer en zijn gezin moet de vergelijking met andere sectoren kunnen doorstaan", zegt Schoonhoven. Bij de deelnemers aan Sterk met Melk levert elke euro eigen vermogen die in het bedrijf geïnvesteerd wordt een bedrag op van 0,056 euro. "Aangezien dit bedrag niet onderdoet voor de geldende marktrente, lijkt het gemiddeld deelnemend bedrijf er goed aan te doen zijn eigen vermogen te investeren in zijn eigen bedrijf".

Anders is het gesteld met de rendabiliteit van het totaal vermogen. Elke in het bedrijf geïnvesteerde euro blijkt gemiddeld 0,046 euro op te brengen. Dat is lager dan de gemiddelde rentevoet op leningen bij de bank. De gemiddelde rendabiliteit van arbeid bedraagt 48.900 euro per voltijdse arbeidskracht, wat 16,30 euro per uur betekent. "Dit resultaat ligt wat hoger dan het minimumloon van een geschoolde landarbeider inclusief sociale lasten, zoals dat is vastgesteld door het Nationaal Comité voor de Landbouw in 2006", aldus Schoonhoven.

Net zoals eerder het geval was met onder meer de indicatoren omtrent landschapsbeheer, dierenwelzijn en de stikstofkringloop werden ook dit keer alle resultaten in een duurzaamheidsster gegoten. Die maakt het voor de betrokken bedrijven mogelijk om in een oogopslag de duurzaamheid van het eigen bedrijf in te schatten in vergelijking met de collega's.(Uit Vilt).

18:40 Gepost door Danoon in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.