28-05-08

Welke toekomst hebben we over dertig jaar?

Heeft Nederland nog melkkoeien in 2030?26/05/2008 print
 
    Het is best mogelijk dat het gros van de melkveehouderij binnen twintig à dertig jaar uit het te dure en sterk gereguleerde Nederland is verdwenen. Dat is de opmerkelijke conclusie van een groep experts uit de melkveesector bij onze noorderburen, en dit in het kader van het project 'Melken in de nieuwe realiteit'. Het gaat onder meer om deskundigen van Rabobank, Friesland Foods, het landbouwministerie, het Productschap Zuivel en Nutreco Hendrix-UTD.

    Op lange termijn zien de experts twee logische ontwikkelingen. Een eerste vaststelling is dat de melkveehouderij steeds nadrukkelijker evolueert naar een intensieve veehouderijtak. De hoge grondkosten en het beperkte rendement op grond, in combinatie met meer zakelijk ingestelde melkveehouders, gaan leiden tot meer grondloze bedrijven. De volgende vraag die zich dan stelt, is hoeveel ruimte Nederland wil bieden aan dit soort megabedrijven én of dergelijke bedrijven in het buitenland niet goedkoper gerund kunnen worden. Daarnaast is er een groeiende groep van melkveehouders die opteren voor het multifunctioneel landbouwmodel, met als belangrijke functies natuurbeheer en recreatiemogelijkheden.

    De opsplitsing in die twee pistes zou er toe kunnen leiden dat het belang van de melkveehouderij in Nederland gaat afnemen, menen de experts. Zeker omdat Nederland een steeds minder logische vestigingsplaats voor melkveebedrijven wordt als gevolg van de dure grond, de hoge arbeidskosten en de lange waslijst met wettelijke vereisten. Het is dus niet denkbeeldig dat de sector langzaam wegtrekt naar landen met betere randvoorwaarden om te produceren, aldus nog de deskundigen uit de sector.(KS)

    Bron: Agrarisch Dagblad

21:50 Gepost door Danoon in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.