05-07-07

Het is niet al goud wat blinkt.

De hogere melkpoederprijs kost ons geld !

eurolac_blauwAls melkveehouder zou je denken dat je inkomen er op vooruitgaat als de melkpoederprijs stijgt.
Het tegendeel is echter waar.

Daar waar menige zuivelfabrieken 'treuzelen' met opslag  naar voor durven schuiven - kost het ons intussen geld!

De nukaprijs is in vrije val sinds het voer -magermelk poeder flink duurder werd. Als de nuka's naar nog -hoop en al- 50 euro zakken, aan een tiental kalvingen per maand, kan je ramen wat je er op inschiet....

 

22:08 Gepost door Danoon in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-07-07

Chéoux

Meerdere melkveehouders melden ons dat de melkerij Chéoux in september plant 'een stuk over de 30 euro' te gaan om in december te eindigen met een basisprijs van 35 Euro /100 liter .

laiterie1

13:19 Gepost door Danoon in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-07-07

Na actie komt reactie

Niet enkel in de natuur, in de scheikunde , maar ook in de zakenwereld is er een wet die zegt dat na Actie een Reactie komt.

Hier dus ook.

gotmilk2

 

Zijn er mensen van de directie - someone, somewhere in Afrika- verschrokken van de impact van deze blog?

Werd een leveraarsdelegatie bij Danone dan -nog- niet serieus genomen?


Men ziet waarschijnlijk ook dat het bezoekersaantal razend snel stijgt en dat haast elke leveraar deze blog leest -vlot 200 per dag!
Alleszins bereiken we op deze manier onmiddelijk en iedereen, zo blijkt...

Want ....we krijgen we zonet de melding binnen  'van 'ver weg', van de directie', dat men 'alsnog overweegt om 'terug te komen' op de 'vrijdagbeslissing' en 'optie 5' hierdoor terug in zicht komt!
Helaas pindakaas!

Alleszins zal -gezien het besluit van de leveraarsvergadering maandag, om nog enkel om de volledige eis van 2.5 euro /100 l.te gaan- , het niet mogelijk zijn om uberhaubt nog één van de 5 opties te kunnen kiezen.

Ook wel gek, dat men dan daarvoor niet terug  'naar de Danone-prijzencommissie' moet om 'overleg', als het 'spant'... of zijn die mee op safari?

Zeker zullen -van onze kant de koppen terug bij elkaar gestoken worden, om de zaak in overweging te nemen en de gesprekken te hervatten.

Wordt dus .......vervolgd.

 

Spijtig genoeg worden één van de 12 delegatieleden (iemand uit Lubbeek)  in een adem ook bedreigd om bij hem geen melk meer komen op te halen, een chantage die....zeer bereurenswaardig is.

We mogen duidelijk stellen dat, mocht dit voorvallen, we hem, het slachtoffer -van het algemeen belang- zeker niet in de steek laten en dat er 'onmiddelijk en massaal' gereageerd zal worden door de leden.
Vanaf dan wordt er enkel nog met
GROTE en RODE LETTERS GESCHREVEN.
Hou deze blog dus dagelijks in de gaten.

belt

Vrij vertaald; 
Hela!!. Geen slagen onder de gordel, eh,!

Het 'niet meer ophalen van de melk van een onze de delegatieleden als 'pressiemiddel' , is voor onze lezers wel het nadenken waard....


 

23:19 Gepost door Danoon in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Voorstel verworpen!

Voorstel Danone/DHR unaniem verworpen door leveraars ! (aangepastte versie)

Gisteravond maandag 2 juli namen 180 leveraars kennis van 'de manier van werken' bij Danone /DHR.

geeltenaard2

geeltenaard3.bmp

Op de beperkte bijeenkomst  (drie boeren/drie van Danone/DHR) vrijdag 30 juni werd namelijk tussen partijen overeengekomen dat twee van de 5 DHR-voorstellen met name; 'optie 4 of  optie 5' tot genoegdoening beider partijen kon leiden. Er werd in consensus uit elkaar gegaan.
De delegatie verwachtte hierover 's avonds een antwoord per e-mail.

Het was weliswaar nog een kleine fractie van de oorspronkelijke supergetrouwheidspremie die door onze delegatie werd voorgesteld , doch de delegatie was bereid dit maandag voor te leggen aan al de leveraars, met het oog op het bijeen houden van de leveraarsgroep.

Barebacking.
Zonder enig overleg werd binnen de 3 uur door de directie ter kennis gegeven aan 'de 12' dat DHR terugkomt op de keuze tussen optie 4 of  optie 5 en kiest voor de -voor haar veel goedkopere- optie 3!
Hiermee wordt duidelijk woordbreuk gepleegd en de pas opgerichte leveraarsdelegatie letterlijk in het zak gezet! 
Het werd voor de duidelijkheid nog even afgetoetst of dit mogelijks een vergissing zou kunnen zijn.
Neen, het is geen vergissing. Er werd duidelijk gekozen voor een andere optie dan op het overleg weerhouden..
Gelukkig vond ook de voltallige vergadering gisteravond, dat zulke  manier van onderhandelen zeker niet gangbaar is in een omgangscultuur die leveraars eigen zijn, en -bijgevolg- onaanvaardbaar is..

Een woord is nog steeds een woord.
Voltallig en unaniem werd besloten om zich hiertegen te verzetten.
Ook werd het voorstel  contracten te willen/tekenen, volledig verworpen.
Vrije zelfstandige leveraars, laten zich niet binden.

Tevens werd besloten de leveraarsdelegatie expliciet te mandateren om de leveraars verder, maar 'vastberadener' te verdedigen in het overleg.

AKTIE!
De 'delegatie van de 12' werd gemandateerd om nog 1 poging te doen om tot een vergelijk te komen. 
Er werd beslist dat dit mandaat uitging van het eerste en originele delegatievoorstel tot supergetrouwheidspremie van de delegatie.
Zowel optie 3 als 4 en 5 zijn ontoereikend.

Indien niet, moet de delegatie -in opdracht- overgaan tot organiseren van actie ter plaatse.
Bij de stemming voor, bleek  iedereen tot aktie bereid.

Bij de stemming 'tegen', was niemand bereid om tegen 'het voornemen tot aktie' te zijn.
Bijgevolg  wordt een vooraf georganiseerde bedrijfsbezetting georganiseerd met een voldoende media-aandacht.

Ook wordt de vergadering gevraagd om hun ongenoegen over deze woordbreuk te ventileren naar de vertegenwoordigers (projectie telnummer Ulf; 0498/22879) en fieldworkers.

Besloten wordt tevens de delegatie te mandateren om uit te kijken naar alternatieven. In dit kader meld men dat men een afspraak plant met Milch-Union-Hocheifel, MUH te Pronsveld in Duitsland.

 

Voortzetting leveraarsgroep Danone/DHR.

Er wordt spontaan en direct ingegaan om een financiele buffer aan te leggen om de delegatie de mogelijkheid te bieden te kunnen werken..
Hiermee wordt de gemandateerde delegatie, ook materieel ondersteund.

 

 

Verklarende noot,
Na een boze telefoon van "iemand van de directie" uit Afrika die viavia twee van de 12 via bij de moderator komt om 19.20 h. werd bovenstaande tekst aangepast.

Schiet niet op  de pianist.
De moderator is geen lid van de delegatie van 12.
Hij melkt zelfs geen koeien!
Deze blog heeft enkel de functie om in zekere mate, info naar buiten te brengen die zou kunnen bijdragen tot een ethisch verantwoorde melkprijs.
De blog wordt beschouwd als een 'gereedschap' om nuttig te zijn voor de levereraars en de delegatie.

13:46 Gepost door Danoon in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

WOORDBREUK

WOORDBREUK BIJ OVERLEG !

Danone directie pleegt woordbreuk bij overleg en kiest zelf haar opties!

Dit is de druppel die de emmer doet overlopen! 

drpks

09:11 Gepost door Danoon in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-07-07

Waarom de os ....

Waarom de boer nooit meer met beide ogen dicht sliep...

FOwFnfblpx
Ze hebben me ene keer met mijne 'melkprijs' gehad, maar dat geen tweede keer meer !
 
7 melkveehouders vertrokken deze week bij Danone.
Zij kiezen voor een betere melkprijs.

 

06:55 Gepost door Danoon in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-06-07

Is de koek daar op?

Danone overweegt verkoop koekjesafdeling!

http://www.vilt.be/nieuwsarchief/detail.phtml?id=14203

 

"...Danone zou zich volgens Challenges weer meer op melk- en waterproducten gaan richten. De groei in deze segmenten is groter dan bij de koekjesdivisie. De Danone-site in Herentals produceert jaarlijks 85.000 ton koeken van ...."

 

dancoekie

 

Is dit omdat ze er geen 'familiale koekjesaanleveraars' kunnen uitbuiten?

09:03 Gepost door Danoon in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ze kunnen toch niet achter blijven?!?

"Waalse zuivelfirma's betalen wél eerlijke melkprijs" ! !http://www.vilt.be/nieuwsarchief/detail.phtml?id=14212 

melkintankmidi

 

08:56 Gepost door Danoon in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-06-07

Euh..... zonder woorden.

th_nomilk

 http://www.millan.net/funp/80/nomilk.html 

22:56 Gepost door Danoon in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Een beperkte delegatie vandaag vrijdag.

FOwFnfblpx
"Wakker blijven!

Op vraag van de directie Danone/DHR is er een beperkte delegatie uitgenodigd (een 5-tal mensen).

Ze hebben een voorstel uitgewerkt...
De vergadering gaat door vandaag vrijdag om 14 uur in Rotselaar.
 
 
 
 

09:31 Gepost door Danoon in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

'Leila 18' staat op de wei in Werchter .

Ook de leefbaarheid van de melkveebedrijven -all over the world' is OXFAM , niet ontgaan.
Ze hebben -bijgevolg- een delegatie naar de Werchter-weide gestuurd; 'Leila 18'.
http://www.vilt.be/nieuwsarchief/detail.phtml?id=14199 

leilaoxfam

 

09:21 Gepost door Danoon in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-06-07

Ernstig gesprek heeft plaats gevonden!

Beste Collega leveraar,

Zoals door velen onder jullie geweten, hadden we heden dinsdagdagnamiddag 26 juni om 14 uur

een ernstig gesprek met Luc Van Impe, Ulf Bernhards, Thorsten Blechschmidt, Marc De Roeck en Leen De Smet.

Na een voorstelling van onze penibele situatie in de melkveehouderij kwamen we ter zake met betrekking tot de melkprijzenproblematiek.

De onderhandelingen liepen erg moeizaam en al gauw werd ons benadrukt,

dat geen beslissing op het moment zelf kon worden genomen. De Heer Thorsten

Blechschmidt moet binnen de multinational een beslissingscomité raadplegen

die de uiteindelijke beslissing zal nemen. Herhaaldelijk aandringen van onze kant

kon echter niet baten. Daarom werd afgesproken dat we uiterlijk deze week,

een hopelijk afdoend akkoord zouden krijgen om jullie mee te delen op de vergadering

met de DHR leveraars die doorgaat op maandag 2 juli om 20.30 stipt in de parochiezaal van

Geel ten Aard, Vaartstraat aan de kerk.

Hopelijk kunnen we jullie daar een evenwichtig compromis voorstel meedelen

De Delegatie collega's melkveehouders.

11:23 Gepost door Danoon in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-06-07

We zijn nog verre van volledig !

Aan de teller -met dank aan Boerenblog- te zien (ruim over de 400 bezoekers  op een week tijd!) wordt dit nieuwe infokanaaal druk belezen.Graag hierbij een oproep om u te melden als leveraar. De meldingen van de leveraars lopen binnen . Met een mailtje met de naam en adres, kunnen we voort.

22:36 Gepost door Danoon in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Samenkomst in Geel ten Aard op 2 juli.

Samenkomst te Geel Ten Aard op 2 juli. 

Graag nodigen we alle Danone/DHR leveraars/melkproducenten uit op

de grote vergadering in de parochiezaal van Geel ten Aard te Geel op  2  Juli   om 20.30 h 's avonds.

De 12 vertegenwoordigers staan er op, om zo vlug mogelijk na het overleg met de Danone-directie, ook de rest van de leveraars te woord te staan.

We hopen natuurlijk dat er wat uit de bus komt met de onderhandelingen want iedereen kreeg intussen de melkfactuur met de post en deze is inderdaad niet om naar huis te schrijven.
De povere 'poging tot nabetaling' van de maand ervoor, is hierbij ook een lachertje.

noway
We geven onze melk niet meer voor niets weg ! No Way !

Het wordt duidelijk tijd dat ook Danone haar boeren beter gaat betalen, net als in de rest van West-Europa waar de zuivelmarkt fel aantrekt.

Ook Danone kan niet achter blijven !

Tot maandag 2 juli in Geel Ten Aard . Met z'n allen daar naar toe !

21:46 Gepost door Danoon in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-06-07

Overal behalve in België....

Je leest in de buitenlandse pers dat er ook al beweging 'in het veld' komt .

http://www.agd.nl/Algemeen/Artikel/Belgische-zuivel-nog-geen-verdere-stijging-melkprijs.htm?showcomments=no

 

 

http://www.agd.nl/Algemeen/Artikel/Melkprijs-Friesland-Foods-fors-omhoog.htm?showcomments=no

decoration

13:18 Gepost door Danoon in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Monthy Pythons' flying . . . . Milcobel

patbreed

Hier een merkwaardig VILT-interview met directeur  Buggenhout van Milcobel.

 

http://www.vilt.be/opinie/detail.phtml?id=1068

     

 ''Een stukje uit het interview;
Krijgen de melkveehouders te weinig geld uitbetaald voor hun melk?
Bij Milcobel hebben we de vergelijking gemaakt tussen de tien jaren vóór de jongste landbouwhervorming en de drie voorbije jaren. Daaruit blijkt dat het gemiddelde inkomen van de melkveehouders toegenomen is, bijna tot op het niveau van de uitstekende campagne 2000-2001. Sommige melkveehouders vergeten wel eens om de melkpremie bij hun inkomsten te rekenen.
'
'

Goeiemorgen !
Belgomilk heeft het zelf nagezien; melkveehouders hebben 'bijna zoveel als in 2000/2001' ! Dat is 'volgens de inzichten van Belgomilk' toch wel ruuuim voldoende!
Wie zijn wij trouwens om te twijfelen aan hun 'kundig en weloverwogen' oordeel?!?
De Belogomilk-directie heeft ongetwijfeld meegenomen wat er in zeven jaar veranderd is inzake kostentoename en bijkomende verplichtingen inzale milieu/kwaliteit/dierenwelzijn -die steeds meer bijdragen aan een krappere marge(*) van de melkproductie op een boerenbedrijf.
Besluit.
Sommige directeurs 'vergeten' wel eens de toegenomen kostenfactor mee te rekenen..of
Sommige directeurs kijken naar 'vroeger', terwijl 'nu' de markt op wieltjes draait'
Met andere woorden; Hoe Belgomilk oordeelt, wat er voor een boer mag overschieten...

(*) Noot;  Bij jonge landbouwersgezinnen is er zelfs geen sprake meer van 'marge'.

12:45 Gepost door Danoon in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Zuivelaktie geslaagd!

Tevreden mensen afgelopen vrijdag in Leuven bij de jonge landbouwers van Groene kring; met hun  aktie om mensen op straat aan te spreken rond de miserabele prijzenstelling voor basisproduct melk bij boeren, terwijl zuivelproducten op de markt verkopen als nooit ter voren.

http://www.vilt.be/nieuwsarchief/detail.phtml?id=14134

Vrijwel alle mensen stonden voor een eerlijke prijs voor de lokale voedselproducenten in ons land.

Iedereen wil een eerlijke prijs betalen zolang ook de landbouwer een eerlijke prijs krijgt ! Proficiat !

melkgroenekring

 

12:37 Gepost door Danoon in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-06-07

In Brasil duimen ze voor ons !

 
Beste ,
Een mooi initiatief!
Hou ons op de hoogte!
In ons werk voor de Belgische ontwikkelingsorganisatie TRIAS (strategische partner van het aan de BB verbonden IVA ) steunen we de versterking van SISCLAF, een cooperatief systeem van familiale melkveehouders in het Zuiden van Brazilië. Ook zij organiseren zich om gezamelijk te kunnen onderhandelen over de prijzenstelling van de melk en verkrijgen via een gezamelijke onderhandelingspositie een betere prijs.
Vanuit een winters maar zonnig zuiden van Brazilië, zullen we de 26e in gedachten bij jullie overleg zijn.
Veel succes gewenst!
Camie van der Brug
Regionale Coordinator Trias-Brazilië

camiebraz

Voor reacties blijkt de commentaarknop niet altijd te werken; doe dus -net als Camie- een mailtje. Of gebruik de mini-chat!

Bedankt voor de support Camie !

 

01:11 Gepost door Danoon in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-06-07

Het gaat enorm slecht met de business....

Danone boekt 3,9 procent meer omzet in 1e kwartaal

Danone heeft over het eerste kwartaal van 2007 een omzet gerealiseerd van 3.673 miljoen euro, een stijging met 3,9 procent ten opzichte van de 3.534 miljoen euro van een jaar eerder. Dat heeft het Franse voedingsconcern dinsdag bekendgemaakt.

k_danone_b_180x120

 

Belga) - De door Bloomberg geraadpleegde analisten waren uitgegaan van een omzet van 3.700 miljoen euro.

Op vergelijkbare basis, exclusief wisselkoerseffecten en consolidatiewijzigingen, was er sprake van een omzetgroei van 10,1%, waarvan 7,1% aan volumegroei en 3,0% aan toegenomen waarde.

De omzet van zuivelproducten op vergelijkbare basis met 12%, van dranken met 9,1% en van koekjes en ontbijtgranen met 4,3%. De omzetgroei in Europa bedroeg 8%, in Azië 8,4% en in de rest van de wereld 17,2%.

Danone handhaaft de verwachting voor 2007 van een omzetgroei op vergelijkbare basis van 6% tot 8% en een groei van de winst per aandeel van meer dan 10%.

foto belga

12:27 Gepost door Danoon in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zuivelmarkt, danone |  Facebook |

18-06-07

Welkom op deze blog

Welkom op deze blog .

Deze blog werd opgestart in een noodzaak om te communiceren naar collegaleveraars van Danone/DHR om  zo, volledig op één lijn te zitten met de mensen die de leveraarsgroep op pootjes zetten.

Waarom een leveraarsgroep?
In een coöperatief zuivelbedrijf is het voor de hand liggend dat de coöperant-leveraars georganiseerd, dicht betrokken zijn bij het beleid van 'hun' zuivelverwerkend bedrijf.
Indien een groep melkveehouders leveren aan een privaat zuivelbedrijf, zijn dit allemaal onafhankelijke leveraars, die elk appart kunnen benaderd worden en overal -meestal bij ontevredenheid- individueel kunnen/moeten gesust worden.

Aangezien er recent een groot verschil tot stand kwam door de hogere marktwaarde van de melk, en zich dit niet vertaald in een betere melkprijs naar de producent, is het nodig om al deze individuele leveraars te groeperen en een -communicatief- blok te vormen naar de verwerker van onze melk.

Wat verwachten we van een gestroomlijnde communicatie?

Het is alleszins strategisch beter om ons ongenoegen en onze verwachingen in een zelfde lijn naar de directie naar voren te schuiven. Zo kan de directie zich een beter beeld vormen van onze gezamenlijke verzuchtingen en kan ze dan ook beter afwegingen maken om tegemoet te komen aan onze vraag.

Is  de delegatie representatief aan de, te vertegenwoordigen leveraars?
Er is getracht om van uit elke streek mensen in deze delegatie te hebben , zo dat de delegatie geografisch goed verspreid is. De delegatie bestaat mogelijks wel uit een overgroot deel 'grotere leveraars' , doch kan dit ons inziens, gezien zij zich van dit feit bewust zijn, en zullen daarom leveraarsgrootte-afhankelijke onderwerpen, met de grootste zorg benaderen.
Zij hebben er trouwens alle belang bij, om representatief te blijven voor de hele groep.

Wie zijn jullie leveraars?
Graag hadden wij een zicht gekregen op al de leveraars van Danone/DHR om deze op te lijsten.
Enerzijds om het mandaat te bevestigen kunnen en versterken, en anderzijds om te kunnen communiceren met jullie. We houden u graag op de hoogte van de vorderingen.
Graag mochten we daarom onze leveraarslijst vervolledigen met uw naam adres en telefoon gegevens. U kan dit doen op de E-mail- knop hiernaast, rechts.
Deze gegevens worden opgeslagen (om jullie kunnen te informeren), maar zullen niet openbaar kenbaar gemaakt worden.
Is deze blog openbaar voor iedereen?
Ja, uiteraard. Uw collega Jeremiah Dairy's uit Arkansas USA en Guilliame Du Lait in de Provence kunnen deze blog ook volgen.

Maar ook -en dat is belangrijker- de consument. Hij mag ook weten welke inspanningen gevraagd worden inzake milieu en gezondheid, en hoe dit onvertaald blijft naar vergoeding van dit product.


Uittreksel
BRIEF VAN DE MELKERIJ OP 15 JUNI 2007

Beste Collega Leveraar,
Omwille van de heersende onrust heeft de Danone/DHR-directie op uitdrukkelijke vraag van de melkveeleveraars en de fieldwerking ingestemd met een vergadering.
Bedoeling van deze vergadering is om op een passende wijze antwoord te kunnen bieden op de talrijke vragen en onzekerheden die er momenteel heersen bij de leveraars.
De directie van DHR wil op 26 juni om 1400 uureen (op vraa van de leveraars) beperkte groep ontvangen, teneinde een open en constructief gesprek te kunnen houden.
Ondanks het feit dat velen geïnteresseeerd zijn, moest er een selectie gebeuren.
Volgende mensen zijn door een grote groep leveraars naar voren gebracht.

Paul Bervoets / Lummen
Jan Anthonissen / Arendonk
Johan Hillen / Houthalen Helchteren
Wim Uitdewilligen / Essen
Paul Ceyssens / Bocholt
Dirk De Potter / Lubbeek
Robert Jordens / Hasselt
Jef Dierckx / Geel
Jos Steensels / Kinrooi
Paul peeters / Geel
Luc Thijs / Westerlo
Johan Schildermans / Overpelt

Indien u zich niet kan vinden in een of meer personen uit deze lijst, die uw mening kan en zal verdedigen, gelieve dan contact op te nemen met JOHAN HILLEN, die de leveraarsdelegatie op zich neemt.
Tel/fax 011/601309     email ;   Johan.hillen@skynet.be
Het spreekt voor zich dat iedere DHR leveraar achteraf zal worden bericht van het resultaat van deze bespreking,
In opdracht van de leveraarsgroep.
De fieldwerking.

18:23 Gepost door Danoon in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Vorige 1 2 3 4